Kontakt

PEKMIC s.r.o.logo
Medňanská 520
019 01 Ilava
Slovensko

Uvedená adresa nie je našou kanceláriou, prosíme kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom.

Mob. č.: 0907 584 868

e-mail: helpdesk@pekmic.sk

IBAN: SK 05 0900 0000 0050 7244 7103

Banka: Slovenská sporiteľňa

 

IČO: 47 455 381

DIČ: 2023889758

Register: Okresný súd Trenčín

Vložka: 29117/R

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín.

Orgánom dozoru a dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa podlieha, je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1.